Ochrana před bleskem

Co to vlasně je  ochrana před bleskem ?

Hromosvod má jeden jediný účel. Zachytit blesk a pokud možno bezpečně jej svést a rozptýlit prostřednictvím uzemňovací soustavy. Má  zabránit úrazu lidí a požáru domu. Bude-li to vše, co na vaší nemovitosti učiníte,můžete se rozloučit s veškerou elektronikou a drahými domácími spotřebiči.

Jak tomu předejít a eliminovat škody?...........Aplikací komplexního systému chrany před bleskem.

Systém ochrany před bleskem má dvě části - vnější - hromosvod /správně bleskosvod/

                                                                      - vnitřní - systém na vyrovnání potenciálů a instalace svodičů

                                                                        přepětí.

 

Chcete-li se před účinky elektrického výboje chránit, svěřte ochranu před bleskem odborníkům. Ti si uvědomují rozsah celé problematiky a dokáží Vám navrhnout ochranu komplexní.Nechci Vám zde tvrdit, že bude stoprocentní (v životě není nic 100%), ale bude úměrná vynaloženým nákladům. Hlavní je, že budou ochráněni lidé a přitom se pokusíme minimalizovat škody i na elektronice. A věřte, že rozdíl škod mezi komplexně chráněnou a nechráněnou nemovitostí je opravdu značný.

 

Mohlo by Vás zajímat: